Sve što trebate znati o građevinskoj dozvoli
Građevinska dozvola, danas konačno pod jednim razumljivim nazivom, je temeljni akt za građenje kojim se dozvoljava početak građevinskih radova. Izdaje se za gradnju novih i/ili rekonstrukciju postojećih građevina (nadogradnja, građevinski radovi radi promjene namjene i sl.) Prema Zakonu o gradnji iz 2014. godine, građevinska se dozvola treba iskoristiti u... Više
Dokumenti za izgradnju kuće
Na prvi sastanak s arhitektom poželjno je donijeti prethodno pripremljenu dokumentaciju i po mogućnosti slike parcele da bi se dobio dobar uvid u prostor. Dokumente koje investitor mora izvaditi su: izvod iz katastarskog plana ne stariji od šest mjeseci (https://e-uprava.apis-it.hr/gup), izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da... Više
Što je potrebno za izgradnju kuće?
Novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji pojednostavio je proceduru dobivanja dozvola za gradnju obiteljskih kuća do 400 kvadrata i ovdje vam je kratki prikaz priprema za gradnju kuće. VLASNIŠTVO Morate imati valjani dokument da je zemljište na kojem želite graditi u vašem vlasništvu ili morate imati neko drugo... Više
Dokumentacija kod kupnje nekretnine
Pri kupnji stana ili kuće dobro provjerite dokumentaciju – izvadak iz zemljišne knjige, građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt za građenje, uporabnu dozvolu i energetski certifikat. Pri kupnji nekretnine najprije provjerite vlasništvo upisano u zemljišnoj knjizi općinskog suda na području na kojem se nekretnina nalazi. Također, od vlasnika nekretnine... Više