Trošak police osiguranja ovisi o veličini stana i iznosi oko 200-500 kuna godišnje. Polica osiguranja se vinkulira u korist banke i APN-a. Plaćanje učešća... Uvjeti kreditiranja u Programu poticane stanogradnje

Trošak police osiguranja ovisi o veličini stana i iznosi oko 200-500 kuna godišnje. Polica osiguranja se vinkulira u korist banke i APN-a.

Plaćanje učešća vršite po svom odabiru gotovinom ili kreditom, s time da je to poseban kredit te za njega vrijede drugačije kamatne stope i uvjeti kreditiranja (odnosno uobičajeni odnosno komercijalni uvjeti) od onih koji su zajamčeni po programu POS-a. Međutim, iznos učešća možete realizirati kod iste poslovne banke kod koje se realizira i osnovni kredit, što je vaš izbor.

S bankom sklapate ugovor o kreditu sa sporazumom o osiguranju zasnivanjem založnog prava za sredstva koja osigurava banka. Osim navedenog ugovora, s APN-om sklapate ugovor o kupoprodaji stana kojim stječete vlasništvo stana te se ujedno time osiguravaju i javna sredstva. Nakon podmirenja duga banci otplaćuju se javna i druga sredstva koja pripadaju Republici Hrvatskoj i jedinici lokalne samouprave.

Svaki kupac može u svom okviru odrediti način i rok otplate kredita, što znači da on može biti i kraći od navedenih 30+1, uz uvjet izjednačene rate kredita banke i kredita APN-a.

Učešće u iznosu od minimalno 15 posto predvidive prodajne cijene stana plaćate u roku 30 dana od sklapanja predugovora o kupoprodaji stana s APN-om. Možete uplatiti i više od 15 posto učešća, u kojem slučaju se smanjuje preostali iznos kredita.

Zakon je predvidio mogućnosti da obitelji s troje ili više djece, dragovoljci Domovinskog rata (koji do 15. siječnja 1992. imaju 100 provedenih dana u obrani suvereniteta RH) i kupci s invaliditetom, nisu obvezni platiti učešće u gotovini nego se učešće pribraja kreditu banke po istim uvjetima.

Kao učešće moguće je upotrijebiti i stambenu štednju.

Sporazum o poslovnoj suradnji sklopljen je s Erste bankom, Hrvatskom poštanskom bankom, Societe Generale-Splitskom bankom i Privrednom bankom te su njihovi uvjeti za Programe APN-a povoljniji od tržišnih.

Kupac može izabrati banku u kojoj će realizirati kredit u kojem slučaju APN takvu kupnju smatra kupnjom za gotovinu.

U pravilu otplata kredita počinje mjesec dana nakon sklapanja ugovora o kreditu. Međutim, zakon je omogućio da se može uzeti i jedna godina počeka.

Ne morate biti klijent banaka s kojima APN ima sklopljen sporazum o poslovnoj suradnji, ali klijenti tih banaka mogu ostvariti povoljnije uvjete od drugih banaka.

Kreditna sposobnost

Ako sami niste kreditno sposobni trebate imati kreditno sposobnog sudužnika, ali o tome odlučuje banka.

Maksimalnu kreditnu sposobnost određuje banka uzimajući u obzir postojeće kreditne obveze. Kreditno sposoban znači u okviru stalnih mjesečnih primanja imati slobodan dio za buduću kreditnu obvezu pri čemu iznos kreditne sposobnosti mora biti veći od utvrđenog mjesečnog anuiteta.

Kupci stana zaposleni na određeno vrijeme ne mogu samostalno podići kredit za kupnju stana već kupnju stana mogu realizirati uz kreditno sposobnog sudužnika koji odgovara uvjetima banke.

Nema komentara

Budite prvi koji će ostaviti komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *